Απεγκατάσταση, μεταφορά και εγκατάσταση μια κλιματιστικής μονάδας από το εξειδικευμένο προσωπικό της Kaposservices!

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

  • Απεγκατάσταση κλιμαστικού
  • Μεταφορά κλιματιστικού
  • Εγκατάσταση κλιματιστικού
  • Έλεγχος για άριστη λειτουργία κλιματιστικού
  • Στοκάρισμα σε εσωτερικές και εξωτερικές τρύπες

Για περιοχές εκτός λεκανοπεδίου Αττικής απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με την επιχείρηση για τυχόν επιπλέον επιβάρυνση.