Καθαρισμός Επαγγελματικών Χώρων

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Kapos Services, αναλαμβάνει υπεύθυνα τον καθαρισμό επαγγελματικών χώρων παντός είδους παρέχοντας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και χρησιμοποιώντας τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό στον τομέα του καθαρισμού επαγγελματικών χώρων.

Κατανοώντας τις διαχειριστικές δυσκολίες και τα λειτουργικά προβλήματα που προκύπτουν στη καθημερινότητα μιας επιχείρησης, η Kapos Services έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα παροχής υπηρεσιών. Στόχος μας είναι η ποιοτική κάλυψη των αναγκών των συνεργατών μας, μέσα από συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Χρησιμοποιούμε οικολογικά υλικά καθαρισμού που σέβονται το περιβάλλον και παράλληλα δίνουν το μέγιστο αποτέλεσμα στον καθαρισμό του χώρου.

Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας θα φέρουν εις πέρας και την πιο δύσκολη αποστολή παρέχοντας αξιόπιστες, ποιοτικές και οικονομικά αποδοτικές λύσεις καθαρισμού.

  • Αναλαμβάνουμε την τακτική συντήρηση του επαγγελματικού σας χώρου (γραφείων, καταστημάτων, δημόσιων υπηρεσιών, εμπορικών κέντρων, αποθηκών, βιομηχανιών, νοσοκομείων, καφέ, ξενοδοχείων κ.ά.).
  • Πρόγραμμα που προσαρμόζεται στις συνθήκες και τις ώρες που διευκολύνουν (ώστε να μην παρακωλύεται η δραστηριότητά σας).
  • Αυστηρά επιλεγμένα συνεργεία καθαρισμού.
  • Άριστα εκπαιδευμένα συνεργεία καθαρισμού και με μεγάλη εμπειρία.
  • Είδη καθαριότητας και μέσα εργασίας, επαγγελματικά για άμεσα και ορατά αποτελέσματα.

Για περιοχές εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με την επιχείρηση για τυχόν επιπλέον επιβάρυνση.